Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Project Α΄ Λυκείου - Ομάδα ProjectX

Η ομάδα έχει πλούσιο έργο για το δεύτερο τετράμηνο. Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσες προγραμματισμού που έχουν για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα σε Η/Υ, το οποίο θα χρησιμοποιεί δεδομένα από 12 (ή και περισσότερους κηφείδες) και θα υπολογίζει την ηλικία του σύμπαντος μέσω της σχέσης που ανακάλυψε η Henrietta Swan Leavitt. Επιπλέον, η ομάδα θα διερευνήσει την ιστορία των Κηφείδων μεταβλητών αστέρων και τη φυσική τους.

Το σχέδιο είναι μεγαλόπνοο και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρακάτω θα βρείτε αρχεία και πληροφορίες για την εργασία σας.


1. Διαγράμματα (τα οποία θα ψηφιοποιηθoύν)
2. Μαθηματικά Εργαλεία
3. Φύλλα Εργασίας
4. Κώδικας σε γλώσσα Matlab (main filefunction smoothing)
5. Πληροφορίες για Κηφείδες (Cepheids)
εδώ,  εδώ, εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου