Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Διερεύνηση του Νόμου Συνημιτόνων

Ο νόμος συνημιτόνων  (Law of Cosines) είναι ένας από τους σημαντικότερους νόμους της τριγωνομετρίας. Συνδέει τις τρεις πλευρές του τριγώνου με κάθε μια από τις γωνίες του.

Σημαντικές Εφαρμογές

  • Αν γνωρίζουμε τις τρεις πλευρές ενός τριγώνου, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις γωνίες του (και τα ύψη του τριγώνου).
  • Αν γνωρίζουμε δύο πλευρές και την περιεχόμενη γωνία ενός τριγώνου, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις άλλες γωνίες και την τρίτη πλευρά.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να διερευνήσετε το νόμο αυτό χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra.

Διερεύνηση


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου