Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Καινοτόμες Δράσεις κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Ζάννειο Λύκειο.

Τώρα που η θητεία στο Ζάννειο φτάνει στο τέλος της μας ζητήθηκε από τη ΔΕΠΠΣ να καταγράψουμε τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Η ανάρτηση αυτή έχει ως σκοπό να καταγράψει μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις αυτού του είδους (όχι όλες): Θα αναφερθώ μόνο σε μερικές καλές διδακτικές πρακτικές τύπου STEM (πολύ παίζει αυτό τελευταία...). Σε πολλές από τις παρακάτω δράσεις γίνεται χρήση του Geogebra.
 • Ορισμός Πιθανότητας (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία του Ορισμού των Πιθανοτήτων με χρήση ΤΠΕ.
 • Οι Άποικοι του Κατάν (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία των Πιθανοτήτων με τη βοήθεια του ομόνυμου Επιτραπέζιου παιχνιδιού. Το σενάριο αυτό παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων.
 • Μαγικά Μαθηματικά (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης μέσω δύο μαγικών τρικ.
 • Ανακαίνιση Σταδίου (Α΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα STEM στις Ακολουθίες. Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο μιας ομάδας πολιτικών μηχανικών που αναλαμβάνουν την ανακαίνιση της θύρας ... 13 του σταδίου Καραϊσκάκη.
 • Συναρτήσεις (Α΄ Λυκείου): Μια σειρά δραστηριοτήτων σε Geogebra για την καλύτερη κατανόηση των συναρτήσεων.
 • Διαλύματα (Α΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα τύπου STEM στη διδασκαλία των εξισώσεων. Οι μαθητές παίρνουν τον ρόλο μιας ομάδας χημικών μηχανικών που εργάζονται σε μια φαρμακευτική εταιρεία.
 • Παλμογράφος (Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα τύπου STEM με χρήση Geogebra για τη διδασκαλία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Η δραστηριότητα παρουσιάστηκε στο 1ο συνέδριο Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
 • Νόμος εκθετικής Μεταβολής (Β΄ Λυκείου): Μια παρουσίαση για το νόμο της εκθετικής μεταβολής.
 • Υπερκαινοφανής SN1987A (Α΄ και Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα προτεινόμενη από την ESA. Δημιούργησα νέα φύλλα εργασίας και προσάρμοσα την δραστηριότητα στην Ελληνική σχολική ύλη.
 • Υπολογισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος
  (Α΄ και Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα προτεινόμενη από την ESA. Δημιούργησα νέα φύλλα εργασίας και προσάρμοσα την δραστηριότητα στην Ελληνική σχολική ύλη.
Διαβάστε Περισσότερα!

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Νέα έκδοση της εφαρμογής Matrix Calculator

Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της εφαρμογής Matrix Calculator. Σε αυτήν έγινε μια σημαντική αναβάθμιση, αφού τώρα πια οι υπολογισμοί γίνονται χρησιμοποιώντας κλάσματα.
Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό που θα έβγαινε στο χαρτί.
Διαβάστε Περισσότερα!