Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Διανύσματα στον R^3

Έχουμε γνωρίσει τα διανύσματα στα μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου αλλά και στη Φυσική. Όσα ξέρουμε μπορούν να γενικευτούν και σε περισσότερες διαστάσεις. Μπορούν δηλαδή να οριστούν διανύσματα με ν συντεταγμένες, να οριστεί το εσωτερικό γινόμενο κ.ο.κ. Ειδικά για τον χώρο των τριών διαστάσεων, μπορούμε να ορίσουμε και άλλες πράξεις όπως το εξωτερικό και το μεικτό γινόμενο, που έχουν ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ερμηνείες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το θέμα αυτό στα παρακάτω links

Διαβάστε Περισσότερα!