Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο Εργασίας - Μη Γραμμικά Συστήματα

Παρακάτω θα βρείτε ένα φύλλο εργασίας με μερικές δραστηριότητες στα μη γραμμικά συστήματα.

Οι δραστηριότητες χρειάζονται το λογισμικό Geogebra για να υλοποιηθούν.

Ελπίζω να δώσουν μια καλύτερη κατανόηση στις έννοιες των μη γραμμικών συστημάτων.

 
Διαβάστε Περισσότερα!