Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Ασκήσεις για τελική επανάληψη

Όποιος έχει όρεξη για λίγο διάβασμα σήμερα ας κοιτάξει ενδεικτικά τις παρακάτω ασκήσεις του βιβλίου:


σελ 48:   2Ε, 3Ε, 4Α, 5Α
σελ 82:  2Ε, 4Ε, 2Α
σελ 87:  1Κ, 2Κ, 3Ε, 6Ε
σελ 99: 1Κ, 2Ε, 1Α, 2Α
σελ 103: 1Κ, 1Α, 2Α
σελ 110-111: 1Κ, 2Κ, 4Ε, 6Ε, 7Ε, 1Α, 2Α, 4Α, 6Α, 7Α, 8Α
σελ 114-115: 1Κ, 3Ε, 4Ε, 1Α, 3Α, 5Α Διαβάστε Περισσότερα!

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Άλγεβρα Α Λυκείου - Θέματα εξετάσεων και λύσεις

Σε αυτό το link θα βρείτε τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων.
Σε αυτό το link θα βρείτε τις λύσεις.

Τα θέματα ήταν δύσκολα και κυρίως πολλά. Αυτό έγινε γιατί, λόγω της επίδοσής σας, ήμουν σίγουρος ότι μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Η βαθμολόγηση θα είναι αρκετά επιεικής βέβαια. Είδα, όμως, ότι αρκετοί τα δουλέψατε πολύ σωστά, καταβάλλοντας εξαιρετική προσπάθεια. Το Σ/Κ θα δω αν είχα τελικά δίκιο. Διαβάστε Περισσότερα!

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων και Λύσεις

Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Σε αυτό το link θα βρείτε και τις λύσεις.


Τα θέματα ήταν δυσκολούτσικα (τουλάχιστον για να πάρει κανείς μεγάλο βαθμό), αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας. Διαβάστε Περισσότερα!

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Άλγεβρα Α Λυκείου - Μερικά σημεία που καλό είναι να κοιτάξετε ξανά

Σας δίνω μερικές χαρακτηριστικές ασκήσεις από το βιβλίο που καλό θα είναι να τους ρίξετε μια ματιά. 
Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και τις λίγες αποδείξεις θεωρίας που είπαμε.

Άσκηση 3/ σελ 27
Άσκηση 10/ σελ 36
Άσκηση 1/ σελ 37
Άσκηση 6,10/σελ 42
Άσκηση 5/σελ 49
Άσκηση 2/σελ 51
Άσκηση 4/σελ 72
Άσκηση 5,6/σελ 104
Άσκηση 2,3/σελ 109
Άσκηση 4,5/σελ 122
Άσκηση 2/ σελ 125 Β ομάδα
Άσκηση 8/σελ 151 (Είπαμε μια τέτοια θα είναι σίγουρα μέσα)
Άσκηση 1,2/σελ 152 (Β ομάδα) Διαβάστε Περισσότερα!

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Νομοθεσία εξετάσεων για Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά και Αστρονομία

Από το  Π.Δ. 86/2001

ΣΤ. ΄Άλγεβρα και Γεωμετρία
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
2. Tα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
[α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 26/02, ΦΕΚ-21 ]
β) Tο δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μια άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
γ) Tο τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Tο θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον μαθητή στη λύση.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. 
4. Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα “Μαθηματικά”, “Στατιστική” και “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής”. 


Tο μάθημα Επιλογής Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής εξετάζεται με δύο ομάδες ερωτήσεων ελέγχου της κατανόησης και της ικανότητας κριτικής ανάλυσης των εννοιών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
Διαβάστε Περισσότερα!