Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Ορισμένο Ολοκλήρωμα - Κατανόηση του Ορισμού με το Geogebra

Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα δυναμικό φύλλο εργασίας βασισμένο στο δημοφιλές λογισμικό Geogebra, το οποίο παρουσιάζει τον ορισμό της έννοιας του ορισμένου ολοκληρώματος μέσω της μεθόδου της εξάντλησης που περιέχει το σχολικό εγχειρίδιο. 

Μεταβάλλοντας το πλήθος των παραλληλογράμμων (n) μέσω του δρομέα, μπορείτε να δείτε το το όριο του αθροίσματος των εμβαδών των ορθογωνίων που σχηματίζονται.

Η παρουσίαση περιέχει τρία είδη ορθογωνίων (μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε μέσω των check boxes που βρίσκονται δεξιά).
Α) Upper Area. Αναφέρεται στα ορθογώνια που ορίζονται με ύψος την τιμή της συνάρτησης στο δεξιό άκρο του κάθε διαστήματος.
Β) Lower Area. Αναφέρεται στα ορθογώνια που ορίζονται με ύψος την τιμή της συνάρτησης στο αριστερό άκρο του κάθε διαστήματος.
Γ) Intermediate Area. Αναφέρεται στα ορθογώνια που ορίζονται με ύψος την τιμή της συνάρτησης στο μέσο του κάθε διαστήματος.

Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση που φαίνεται στο σχήμα (f(x)) χρησιμοποιώντας είτε το πεδίο εισαγωγής, είτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω στον τύπο της στη λίστα των ελεύθερων αντικειμένων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου