Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Ένας Γρίφος πάνω στις απόλυτες τιμές...

Παρακάτω δίνω 2 γρίφους-ασκήσεις πάνω στην ύλη των απολύτων τιμών της Α΄ Λυκείου.

Άσκηση 1
Να βρεθεί αριθμός x που να ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις δύο ανισώσεις:
|x+3| <= 2     και    |x-2|<=3 

Άσκηση 2
Να βρεθούν όλα τα ζεύγη ακεραίων αριθμών (x,y) που να ικανοποιούν τις σχέσεις:
|x-y|<=5   και   x+y=10   

Καλή Επιτυχία!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου