Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Β΄ Λυκείου Παλμογράφος - Η τριγωνομετρία σε σύνδεση με τη φυσική

Στη σημερινή δραστηριότητα θα δούμε πως δουλεύει ο παλμογράφος μια πολύ σημαντική συσκευή για εφαρμογές κυματικής. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο μάθημα, κάθε ήχος μια συγκεκριμένης συχνότητας μπορεί να αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας μια τριγωνομετρική συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή φαίνεται στην εικόνα του παλμογράφου. 

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε μια προσομοίωση του παλμογράφου μέσω Geogebra. Διαβάστε καλά τις οδηγίες κάθε δραστηριότητας και προσπαθήστε να δώσετε τις σωστές απαντήσεις. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αιτιολογήσει τις απαντήσεις της γράφοντας μια σύντομη έκθεση. Η έκθεση θα βαθμολογηθεί για το Β΄ τετράμηνο.
Ημερομηνία παράδοσης Εργασιών: Τρίτη 18/02/2014


ΔΡ05

Για να τρέξετε τις δραστηριότητες χρειάζεστε το πρόγραμμα Geogebra. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου