Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Γ΄ Λυκείου : Όριο Συνάρτησης - Παρουσίαση σε Geogebra

Στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος τοποθετήθηκαν τα αρχεία Geogebra των παρουσιάσεων στα όρια που κάναμε στο μάθημα. Οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι δίνονται παρακάτω:

1) Δεξί Όριο
2) Αριστερό Όριο
3) Άπειρο Όριο
4) Μη ύπαρξη ορίου
5) Ορισμός Συνέχειας (για την Κατεύθυνση)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου