Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Φυλλάδια Τριγωνομετρίας

Στην ηλεκτρονική τάξη του Μαθήματος (eclass) αναρτήθηκαν δύο νέα φυλλάδια. Το πρώτο περιέχει επιπλέον ασκήσεις στον τριγωνομετρικό κύκλο (αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο κ.λ.π.) για όποιον ενδιαφέρεται να δει και άλλες ασκήσεις (δεν θα δοθεί στην τάξη).  Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στις τριγωνομετρικές εξισώσεις (θα δοθεί στην τάξη). Στην η-τάξη θα βρείτε και τις λύσεις του 2ου φυλλαδίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου