Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Καινοτόμες Δράσεις κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Ζάννειο Λύκειο.

Τώρα που η θητεία στο Ζάννειο φτάνει στο τέλος της μας ζητήθηκε από τη ΔΕΠΠΣ να καταγράψουμε τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Η ανάρτηση αυτή έχει ως σκοπό να καταγράψει μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις αυτού του είδους (όχι όλες): Θα αναφερθώ μόνο σε μερικές καλές διδακτικές πρακτικές τύπου STEM (πολύ παίζει αυτό τελευταία...). Σε πολλές από τις παρακάτω δράσεις γίνεται χρήση του Geogebra.
 • Ορισμός Πιθανότητας (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία του Ορισμού των Πιθανοτήτων με χρήση ΤΠΕ.
 • Οι Άποικοι του Κατάν (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία των Πιθανοτήτων με τη βοήθεια του ομόνυμου Επιτραπέζιου παιχνιδιού. Το σενάριο αυτό παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων.
 • Μαγικά Μαθηματικά (Α΄ Λυκείου): Διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης μέσω δύο μαγικών τρικ.
 • Ανακαίνιση Σταδίου (Α΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα STEM στις Ακολουθίες. Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο μιας ομάδας πολιτικών μηχανικών που αναλαμβάνουν την ανακαίνιση της θύρας ... 13 του σταδίου Καραϊσκάκη.
 • Συναρτήσεις (Α΄ Λυκείου): Μια σειρά δραστηριοτήτων σε Geogebra για την καλύτερη κατανόηση των συναρτήσεων.
 • Διαλύματα (Α΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα τύπου STEM στη διδασκαλία των εξισώσεων. Οι μαθητές παίρνουν τον ρόλο μιας ομάδας χημικών μηχανικών που εργάζονται σε μια φαρμακευτική εταιρεία.
 • Παλμογράφος (Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα τύπου STEM με χρήση Geogebra για τη διδασκαλία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Η δραστηριότητα παρουσιάστηκε στο 1ο συνέδριο Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
 • Νόμος εκθετικής Μεταβολής (Β΄ Λυκείου): Μια παρουσίαση για το νόμο της εκθετικής μεταβολής.
 • Υπερκαινοφανής SN1987A (Α΄ και Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα προτεινόμενη από την ESA. Δημιούργησα νέα φύλλα εργασίας και προσάρμοσα την δραστηριότητα στην Ελληνική σχολική ύλη.
 • Υπολογισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος
  (Α΄ και Β΄ Λυκείου): Μια δραστηριότητα προτεινόμενη από την ESA. Δημιούργησα νέα φύλλα εργασίας και προσάρμοσα την δραστηριότητα στην Ελληνική σχολική ύλη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου