Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Β΄ Λυκείου - Διαγώνισμα στα Πολυώνυμα

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε μερικά ενδεικτικά διαγωνίσματα. Μελετήστε τα καλά. Το διαγώνισμα θα το γράψουμε τελικά τη Δευτέρα λόγω της εκδρομής.

Διαβάστε πολύ καλά όλες τις ασκήσεις που έχουμε κάνει και τη μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου