Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Fraction Calculator: Μια αριθμομηχανή Κλασμάτων για Android!

Μετά την εκπαιδευτική εφαρμογή SchoolCalc, η οποία δείχνει την κάθετη διαίρεση (και τον κάθετο πολλαπλασιασμό) βήμα προς βήμα, υλοποίησα άλλη μια εκπαιδευτική εφαρμογή για τα Μαθηματικά Δημοτικού Γυμνασίου.

Η καινούρια εφαρμογή λέγεται Fraction Calculator και είναι μια απλή και εύχρηστη αριθμομηχανή για πράξεις μεταξύ κλασμάτων.

 Ο μαθητής εισάγει την κλασματική παράσταση που θέλει να υπολογίσει και η εφαρμογή δίνει το τελικό αποτέλεσμα τόσο σε κλασματική μορφή όσο και ως δεκαδικό αριθμό. 

Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να δει πολύ αναλυτικά όλα τα βήματα των υπολογισμών

Μπορεί, επίσης, να επιλέξει αν θέλει να δει το τελικό αποτέλεσμα ως απλό κλάσμα ή ως μεικτό αριθμό (η μορφή του μεικτού αριθμού χρησιμοποιείται πολύ στο γυμνάσιο και στο δημοτικό). 

Ελπίζω να τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το google play store στους παρακάτω συνδέσμους:

Fraction Calculator    Αριθμομηχανή Κλασμάτων


               






             

Διαβάστε Περισσότερα!