Πρόσφατες Αναρτήσεις:

Grab the widget  Get Widgets

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Τελευταία Επανάληψη

Αύριο έχουμε το επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα Β΄ Λυκείου. Σας επισημαίνω μερικά σημεία που πρέπει να διαβάσετε πολύ καλά.


1. Διαβάστε πολύ καλά τις αποδείξεις των θεμάτων θεωρίας που σας έχουμε υποδείξει. Σίγουρα κάποια από αυτές θα πέσει.


2. Επίλυση Συστημάτων. Διαβάστε καλά τις μεθόδους επίλυσης ενός γραμμικού και ενός μη γραμμικού συστήματος. Ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία και τους τύπους των οριζουσών.


3. Οπωσδήποτε να μάθετε πολύ καλά τους τύπους επίλυσης τριγωνομετρικών εξισώσεων.


4. Στα πολυώνυμα έχει πολύ υλικό. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να μπορείτε να λύσετε πολυωνυμικές εξισώσεις - ανισώσεις, εξισώσεις-ανισώσεις με ριζικά κ.λ.π. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις δύσκολες ασκήσεις που χρησιμοποιούν τα θεωρήματα παραγόντων και ριζών. 


5. Το πιο δύσκολο κομμάτι του βιβλίου είναι οι εκθετικές και οι λογαριθμικές συναρτήσεις. Προσέξτε ιδιαίτερα τις ιδιότητες και το πως εφαρμόζονται σε ασκήσεις. Θα πρέπει να ξέρετε να λύνετε εξισώσεις και ανισώσεις και να κάνετε εύκολες αποδείξεις.


6. Πιθανότατα τα δύο τελευταία θέματα (κυρίως το 4ο) θα είναι σύνθετα. Δηλαδή θα χρειάζεται να αξιοποιήσετε γνώσεις από διάφορα κεφάλαια του βιβλίου.

Δείτε εδώ παλιότερα θέματα για εξάσκηση.
2009 - 2010  θέματα λύσεις
2010 - 2011  θέματα λύσεις
2011 - 2012  θέματα λύσεις

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου